Stel uw vraag online

Lees verder

Maak een online afspraak

Lees verder

Schrijf u online in

Lees verder

Praktijkfolder

Gezondheidscentrum de Haven

Ringdijk 54

8244BB Lelystad

www.gezondheidscentrumdehaven.nl

Binnen de praktijk houdt u uw eigen huisarts. Bij afwezigheid van uw huisarts kunt u terecht bij de waarnemend huisarts.

OPEN

De praktijk is op maandag, dinsdag,woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.00 – 17.00 uur.

AFSPRAAK

Afspraken voor het spreekuur kunt u telefonisch maken via tel. 0320-261021 of online via de website. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw afspraak om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht, door wie u het beste geholpen kunt worden en of een consult van 10 minuten voldoende is.

SPOEDGEVALLEN

Wanneer u tijdens de openingstijden van de praktijk heel dringend medische hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van ons spoednummer 0320-261691
Voor spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden van 08.00 -17.00 uur kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in Lelystad 0900-3336333

HUISBEZOEK

Als het wegens ziekte of medische aandoening niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u thuis bezoeken. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling op de praktijk beter zijn, heeft dat altijd de voorkeur.
In verband met de planning van de visites verzoeken wij u een huisbezoek voor 10.00 uur aan te vragen.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

HERHAALRECEPTEN

U kunt herhaalrecepten aanvragen via het algemene nummer  of online via het invullen van het aanvraagformulier op de website van de praktijk: www.Gezondheidscentrumdehaven.nl. Tevens staat er op de balie bij de assistentes een mand waar u de doosjes of een briefje met uw benodigde herhaalrecepten kunt deponeren. Recepten die u voor 11.00 uur aanvraagt kunt u de volgende werkdag ophalen bij uw apotheek.

PRAKTIJKONDERSTEUNERS (POH’s)

De praktijk heeft een aantal praktijkondersteuners in dienst. Dit zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die de huisartsen ondersteunen in de zorg voor chronisch zieken, mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen en kwetsbare ouderen. Ook speciale onderzoeken kunnen door hen uitgevoerd en vervolgens met uw huisarts besproken worden. Zoals bijvoorbeeld een longfunctie-onderzoek, een ECG of een 24 uurs bloeddrukmeting.
De praktijkondersteuner GGZ is gespecialiseerd om psychische hulp te geven. Zij werkt nauw samen met de huisarts, houdt zelfstandig spreekuur en geeft voorlichting. Een belangrijke taak hierbij is het verhelderen van het probleem van de patiënt om vervolgens te kunnen beslissen welke vervolgstappen nodig zijn.

PHYSICIAN ASSISTANT (PA) of Medisch Assistent

Een PA heeft een masteropleiding afgerond na een HBO-opleiding in de gezondheidszorg. De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die taken van de huisarts overneemt. De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen en medicatie voor deze behandeling voor te schrijven. Er is echter een goede overlegstructuur en een nauwe samenwerking met de huisartsen en zo nodig met specialisten.

INSCHRIJVEN

Woont u in Lelystad dan bent u van harte welkom in onze praktijk. Als u al ingeschreven staat bij een andere praktijk dient u eerst daar te bespreken dat u van huisarts wilt veranderen. U kunt zich online inschrijven via de website. Bij uw eerste bezoek dient u een ID-bewijs van uzelf en/of eventuele gezinsleden mee te nemen. Stelt u prijs op een kennismaking met één van de huisartsen dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

THUISARTS

Op www.thuisarts.nl is betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte te vinden. Deze site is gemaakt door het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Meer informatie over de praktijk en medisch nieuws vindt u op onze website:
www.Gezondheidscentrumdehaven.nl

Niet verschenen zonder bericht (NVZB)

Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker dan 2 keer binnen een jaar niet op komen dagen voor een gemaakte afspraak ontvangen vanaf heden van ons een rekening. De hoogte van deze rekening is afhankelijk van het consult-type dat gereserveerd stond en bedraagt voor een enkel consult €15,- en voor een dubbel consult €30,- (een afspraak bij een praktijkondersteuner is altijd een dubbel consult.) Deze rekening valt niet te declareren bij uw zorgverzekeraar en dient voor het maken van een nieuwe afspraak voldaan te zijn.

Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het ook denkbaar, dat het niet tijdig lukt tevoren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

Patiënten die zonder opgaaf van reden vaker wegblijven, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan “open valt” en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen kunnen komen !

Gezien het feit, dat dit niet meer incidenteel gebeurt, maar te regelmatig, hebben wij ons genoodzaakt gezien, conform landelijke richtlijnen (LHV, Landelijke Huisartsenvereniging) deze regel in te voeren.

Call Now Button